Thông tin lội trình:
Cho thuê xe du lịch giá rẻ
  LỊCH TRÌNH 1 NGÀY XE 4 CHỖ  XE 7 CHỖ  XE 16 CHỖ  XE 30 CHỖ  GIÁ XE BAO GỒM
1 Đón sân bay (1 chiều từ sân bay về) 300,000 320,000 450,000 900,000 vé cầu đường, bến bãi
2 Tiễn sân bay (1 chiều lên sân bay) 200,000 220,000 300,000 800,000 vé cầu đường, bến bãi
3 Sân bay 2 chiều (Trung tâm - Sân bay Nội bài - Trung tâm) 480,000 500,000 650,000 1,200,000 vé cầu đường, bến bãi
4 Ngã 3 Bắc Ninh - Sân bay Nội Bài 450,000 470,000 650,000 1,200,000 vé cầu đường, bến bãi
5 Hà Nội - Sa Pa - Hà Nội  3,200,000 3,300,000 4,000,000 5,000,000 vé cầu đường, bến bãi
6 Hà Nội - Vân Đồn 1 chiều 1,800,000 1,900,000 2,200,000 3,000,000 vé cầu đường, bến bãi
7 Hà Nội -  Hạ Long - HN (đón, trả Bãi cháy/Tuần Châu) 1,500,000 1,550,000 1,650,000 2,500,000 vé cầu đường, bến bãi
8 Hà Nội -  Hạ Long - HN (đón, trả bến Hòn Gai) 1,550,000 1,600,000 1,700,000 2,650,000 vé cầu đường, bến bãi
9 Đón Cát Bi / Bến Bính - Hạ Long 1 chiều 800,000 900,000 1,200,000 1,700,000 vé cầu đường, bến bãi
10 Đón sân bay => đi thẳng Hạ Long - kết thúc trả về Hà Nội 1,600,000 1,650,000 1,750,000 2,800,000 vé cầu đường, bến bãi
11 Hà Nội - Cát Bi / Bến Bính - Hà Nội (đi đường 5 cũ) 1,300,000 1,350,000 1,500,000 2,300,000 vé cầu đường, bến bãi
12 Hà Nội - Bến Đình Vũ - Hà Nội (đi đường 5 cũ) 1,400,000 1,450,000 1,600,000 2,300,000 vé cầu đường, bến bãi
13 Hà Nội - Đồ Sơn - Hải Phòng - Hà Nội (đi đường 5 cũ) 1,450,000 1,500,000 1,650,000 2,500,000 vé cầu đường, bến bãi
14 Đón sân bay - Tp. Hải Phòng - Hà Nội (đi đường 5 cũ) 1,450,000 1,500,000 1,650,000 2,500,000 vé cầu đường, bến bãi
15 Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 1,700,000 1,800,000 2,000,000 2,900,000 vé cầu đường, bến bãi
16 Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc - Hà Nội 1,250,000 1,300,000 1,550,000 2,000,000 vé cầu đường, bến bãi
17 Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hà Nội 1,300,000 1,350,000 1,600,000 2,100,000 vé cầu đường, bến bãi
18 Hà Nội - Cúc Phương - Hà Nội 1,500,000 1,600,000 1,750,000 2,500,000 vé cầu đường, bến bãi
19 Hà Nội - Hoa Lư - Nhà thờ Phát Diệm - Hà Nội 1,600,000 1,650,000 1,800,000 2,600,000 vé cầu đường, bến bãi
20 Đón sân bay - Hoa Lư - Tam Cốc (hoặc Tràng An) - Trả Hà Nội 1,500,000 1,550,000 1,700,000 2,600,000 vé cầu đường, bến bãi
21 Hạ Long - Ninh Bình 1 chiều 1,650,000 1,750,000 2,200,000 3,000,000 vé cầu đường, bến bãi
22 Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội 1,500,000 1,550,000 1,700,000 2,500,000 vé cầu đường, bến bãi
23 Hà Nội - Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luong (1 chiều) 1,700,000 1,750,000 1,950,000 2,900,000 vé cầu đường, bến bãi
24 Hà Nội - Mộc Châu - Hà Nội 2,000,000 2,100,000 2,300,000 3,200,000 vé cầu đường, bến bãi
25 City Tour - Tiễn bay hoặc Đón sân bay - City Tour 1,200,000 1,250,000 1,350,000 2,100,000 vé cầu đường, bến bãi
26 Hà Nội City Tour 800,000 850,000 1,000,000 1,550,000 vé cầu đường, bến bãi
27 Hà Nội Business Tour (khách đi làm việc, café, mua sắm) 1,000,000 1,100,000 1,300,000 1,800,000 vé cầu đường, bến bãi
28 City Tour - Bát Tràng  950,000 1,000,000 1,100,000 1,650,000 vé cầu đường, bến bãi
29 Hà Nội City Tour - Ăn tối  1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,700,000 vé cầu đường, bến bãi
30 City 1/2 ngày hoặc Bát Tràng 1/2 Ngày 500,000 600,000 700,000 1,000,000 vé cầu đường, bến bãi
31 Tour Bát Tràng - Đình Bảng - Vạn Phúc 1,000,000 1,100,000 1,250,000 1,900,000 vé cầu đường, bến bãi
32 Tour Bát Tràng - Đông Hồ - Bút Tháp - Hà Nội 1,000,000 1,100,000 1,250,000 1,900,000 vé cầu đường, bến bãi
33 Tour Vạn Phúc - Bát Tràng 900,000 950,000 1,100,000 1,650,000 vé cầu đường, bến bãi
34 Hà Nội - Chùa Hương - Hà Nội 1,000,000 1,100,000 1,300,000 1,800,000 vé cầu đường, bến bãi
35 Hà Nội - Đường Lâm - Hà Nội 850,000 900,000 1,100,000 1,600,000 vé cầu đường, bến bãi
36 Hà Nội - Đường Lâm - Tây Phương - Vạn Phúc - Hà Nội 1,000,000 1,100,000 1,300,000 1,800,000 vé cầu đường, bến bãi
37 Hà Nội - Chùa Thày - Chùa Tây Phương - Hà Nội 900,000 1,000,000 1,200,000 1,650,000 vé cầu đường, bến bãi
38 Golf (Van Tri, Long Biên) 800,000 850,000 1,000,000 1,600,000 vé cầu đường, bến bãi
39 Golf (Legend Hill, Skylake, Hanoi Golf club, Heron - Đầm Vạc) 950,000 1,050,000 1,300,000 1,850,000 vé cầu đường, bến bãi
40 Golf (Chí Linh, Tam Đao, Phoenix, King'island) 1,200,000 1,250,000 1,400,000 2,100,000 vé cầu đường, bến bãi
41 Golf (Royal golf club, Song Gia golf resort, Đo Son Seaside golf resort) 1,400,000 1,450,000 1,650,000 2,500,000 vé cầu đường, bến bãi
42 Hà Nội - Flamingo Đại Lải - Hà Nội 800,000 900,000 1,100,000 1,600,000 vé cầu đường, bến bãi
43 Sân bay Nội Bài - Flamingo Đại Lải (đi 1 chiều) 450,000 550,000 700,000 1,300,000 vé cầu đường, bến bãi
44 Flamingo Đại Lải - Trung tâm Hà Nội 1 chiều (đi 1 chiều) 700,000 800,000 1,000,000 1,500,000 vé cầu đường, bến bãi
45 Hà Nội - Đền Hùng - Hà Nội  1,400,000 1,500,000 1,750,000 2,350,000 vé cầu đường, bến bãi 
46 Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội  1,200,000 1,250,000 1,400,000 2,000,000 vé cầu đường, bến bãi
47 Hà Nội - Tam Đảo - Tây Thiên - Hà Nội 1,300,000 1,350,000 150,000 2,100,000 vé cầu đường, bến bãi
48 Hà Nội - Vườn Quốc Gia Ba Vì - Hà Nội 1,000,000 1,100,000 1,300,000 1,800,000 vé cầu đường, bến bãi
49 Hà Nội - TP. Hòa Bình - Hà Nội  1,200,000 1,300,000 1,450,000 2,000,000 vé cầu đường, bến bãi
50 Hà Nội - Yên Tử (Hoặc chùa Ba Vàng) - Hà Nội 1,400,000 1,500,000 1,800,000 2,500,000 vé cầu đường, bến bãi
51 Hà Nội - Côn Sơn - Kiếp Bạc - Hà Nội 1,250,000 1,350,000 1,600,000 2,300,000 vé cầu đường, bến bãi
52 Hà Nội - Nghĩa trang Yên Kỳ (Bất Bạt) - Hà Nội  900,000 1,000,000 1,300,000 1,900,000 vé cầu đường, bến bãi
53 Hà Nội - Di tích Đá chông K9 - Hà Nội 1,200,000 1,300,000 1,500,000 2,000,000 vé cầu đường, bến bãi
54 Hà Nội - TP. Lạng Sơn - Hà Nội 1,600,000 1,700,000 1,800,000 2,500,000 vé cầu đường, bến bãi
55 Hà Nội - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) - Hà Nội 1,700,000 1,800,000 2,000,000 2,700,000 vé cầu đường, bến bãi
56 Hà Nội - TP. Thanh Hóa - Hà Nội 1,600,000 1,700,000 1,850,000 2,500,000 vé cầu đường, bến bãi
57 Hà Nội - Hồ Hàm Lợn (Sóc Sơn)  - Việt Phủ Thành Chương 800,000 850,000 1,100,000 1,600,000 vé cầu đường, bến bãi
58 Đón ga Trần Quý Cáp / Lê Duẩn (Ga tàu => khách sạn)  250,000 280,000 320,000 550,000 vé cầu đường, bến bãi
59 Tiễn ga Trần Quý Cáp / Lê Duẩn (Khách sạn => ga tàu) 200,000 250,000 280,000 500,000 vé cầu đường, bến bãi
60 Đón ga Trần Quý Cáp / Lê Duẩn đưa ra Sân bay 320,000 350,000 400,000 900,000 vé cầu đường, bến bãi
61 Chở khách đi ăn trưa (Nếu khách chỉ đặt mỗi dịch vụ ăn trưa) 200,000 250,000 300,000 600,000 vé cầu đường, bến bãi
62 Chở khách đi ăn tối + rối nước 280,000 320,000 350,000 650,000 vé cầu đường, bến bãi
           
  LỊCH TRÌNH 2 NGÀY XE 4 CHỖ  XE 7 CHỖ  XE 16 CHỖ  XE 30 CHỖ  GIÁ XE BAO GỒM
1 Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội (Trả Tuần Châu/Bãi Cháy) 2,000,000 2,100,000 2,300,000 3,550,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
2 Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội (Trả Hòn Gai) 2,050,000 2,150,000 2,400,000 3,650,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
3 Hà Nội - Hạ Long 2 ngày - Kết thúc trả sân bay 2,100,000 2,200,000 2,450,000 4,000,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
4 Hà Nội - TP Hải Phòng - Hà Nội 2 ngày 1,900,000 2,000,000 2,200,000 3,400,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
5 Hà Nội - Đồ Sơn - Hà Nội 2 ngày 2,100,000 2,200,000 2,400,000 3,700,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
6 Hà Nội - Ba Bể - Hà Nội 2 ngày 2,700,000 2,800,000 3,300,000 4,600,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
7 Hà Nội - Sa Pa - Hà Nội 2 ngày 4,100,000 4,200,000 4,800,000 6,000,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
8 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Hà Nội  2,700,000 2,800,000 3,100,000 4,600,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
9 Đón tại Hạ Long - Ninh Bình - Hà Nội 2,450,000 2,550,000 2,900,000 4,500,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
10 Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội  2,400,000 2,500,000 2,900,000 4,400,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
11 Hà Nội - Chùa Hương - Bái Đính - Tràng An - Hà Nội 2,200,000 2,300,000 2,700,000 4,200,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
12 Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc - Bái Đính - Tràng An - Hà Nội  2,000,000 2,100,000 2,400,000 3,700,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
13 Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc - Cúc Phương - Hà Nội  2,200,000 2,300,000 2,500,000 3,900,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
14 Hà Nội - Hoa Lư - Tam Cốc - Phát Diệm - Hà Nội 2,100,000 2,200,000 2,400,000 3,800,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
15 Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội 2,000,000 2,100,000 2,300,000 3,700,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
16 Hà Nội - Mai Châu - Khu bảo tồn Pù Luông - Hà Nội 2,400,000 2,500,000 2,900,000 4,200,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
17 Hà Nội -  Mộc Châu - Hà Nội  2,500,000 2,700,000 3,200,000 4,500,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
18 Hà Nội - TP Lạng Sơn - Hà Nội 2,200,000 2,300,000 2,500,000 3,600,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
19 Hà Nội - Biển Trà Cổ - Hà Nội 4,300,000 4,400,000 5,000,000 7,300,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
20 Hà Nội - biển Hải Tiến - Hà Nội  2,500,000 2,600,000 3,100,000 5,000,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
21 Hà Nội - biển Sầm Sơn - Hà Nội  2,600,000 2,700,000 3,200,000 5,400,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)
22 Hà Nội - biển Hải Hòa - Hà Nội  2,800,000 2,900,000 3,400,000 5,600,000 vé cầu đường, bến bãi (lái xe ăn nghỉ theo đoàn)

 

Thời gian:
Theo nhu cầu và hợp đồng
Loại tour:
1 chiều, 2 chiều or dài ngày....
Xuất phát:
Hà Nội và các tỉnh lân cận miền bắc - Hà Nội City
Điểm đến:
Các tỉnh khu vực miền bắc - Quảng Ninh
Dịch vụ:
Chuyên cho thuê xe du lịch đời mới.
Giá:
000000
Tỉnh đi qua:
Liên hệ:
Mr. Phúc
Email : info@vietnamcreativetravel.com
Điện thoại : 0961671168
Địa chỉ : 57B Luong Ngoc Quyen street, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam.
Chia sẻ:

Thông tin các tourl khác của nhà cung cấp

Hà nội - Sapa

Dịch vụ kèm theo: Xe đời mới nước uống Hướng dẫn viên
XE DU LỊCH SAPA CHẤT LƯỢNG CAO. 1. Xe limousine 8 ghế vip: 300.000 đ/ chiều 2. Xe limousine 28 ghế vip: 250.000 đ/ chiều 3. Xe giường nằm 32 giường: 220.000 đ/ chiều 4. Xe giường nằm 38 giường: 180.000 đ / chiều Liên hệ 0961671168 để được tư vấn và hướng dẫn đặt c

Xem: 695 lượt

Hà nội - Sapa

Xem: 639 lượt

Comment Facebook


công ty TNHH TM và du lịch Sáng Tạo Việt Nam là bến đỗ của những thành viên đam mê du lịch, có bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh cơ sở lưu trú 10 năm, vận tải, hướng dẫn đoàn, dịch vụ visa, đặt phòng khách sạn, vé máy bay, tàu…với mong muốn xây dựng một công ty do người Việt làm chủ cùng với sự tham gia cố vấn và hợp tác của các chuyên gia nước ngoài mang đến cho khách hàng trong nước và quốc tế những giá trị cao nhất.

Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Lộ trình mới nhất